HTML 颜色名


目前所有浏览器都支持以下颜色名。

141个颜色名称是在HTML和CSS颜色规范定义的(17标准颜色,再加124)。下表列出了所有颜色的值,包括十六进制值。

Remark 提示: 17标准颜色:黑色,蓝色,水,紫红色,灰色,绿色,石灰,栗色,海军,橄榄,橙,紫,红,白,银,蓝绿色,黄色。点击其中一个颜色名称(或一个十六进制值)就可以查看与不同文字颜色搭配的背景颜色。:


按颜色名排序

按十六进制的值排序

单击一个颜色名或者 16 进制值,就可以查看与不同文字颜色搭配的背景颜色。

Color Name HEX Color
AliceBlue  F0F8FF  
AntiqueWhite  FAEBD7  
Aqua 00FFFF  
Aquamarine 7FFFD4  
Azure  F0FFFF  
Beige  F5F5DC  
Bisque  FFE4C4  
Black  000000  
BlanchedAlmond  FFEBCD  
Blue  0000FF  
BlueViolet  8A2BE2  
Brown  A52A2A  
BurlyWood  DEB887  
CadetBlue  5F9EA0  
Chartreuse  7FFF00  
Chocolate  D2691E  
Coral  FF7F50  
CornflowerBlue  6495ED  
Cornsilk  FFF8DC  
Crimson  DC143C  
Cyan  00FFFF  
DarkBlue  00008B  
DarkCyan  008B8B  
DarkGoldenRod  B8860B  
DarkGray  A9A9A9  
DarkGreen  006400  
DarkKhaki  BDB76B  
DarkMagenta  8B008B  
DarkOliveGreen  556B2F  
DarkOrange  FF8C00  
DarkOrchid  9932CC  
DarkRed  8B0000  
DarkSalmon  E9967A  
DarkSeaGreen  8FBC8F  
DarkSlateBlue  483D8B  
DarkSlateGray  2F4F4F  
DarkTurquoise  00CED1  
DarkViolet  9400D3  
DeepPink  FF1493  
DeepSkyBlue  00BFFF  
DimGray  696969  
DodgerBlue  1E90FF  
FireBrick  B22222  
FloralWhite  FFFAF0  
ForestGreen  228B22  
Fuchsia  FF00FF  
Gainsboro  DCDCDC  
GhostWhite  F8F8FF  
Gold  FFD700  
GoldenRod  DAA520  
Gray  808080  
Green  008000  
GreenYellow  ADFF2F  
HoneyDew  F0FFF0  
HotPink  FF69B4  
IndianRed   CD5C5C  
Indigo   4B0082  
Ivory  FFFFF0  
Khaki  F0E68C  
Lavender  E6E6FA  
LavenderBlush  FFF0F5  
LawnGreen  7CFC00  
LemonChiffon  FFFACD  
LightBlue  ADD8E6  
LightCoral  F08080  
LightCyan  E0FFFF  
LightGoldenRodYellow  FAFAD2  
LightGray  D3D3D3  
LightGreen  90EE90  
LightPink  FFB6C1  
LightSalmon  FFA07A  
LightSeaGreen  20B2AA  
LightSkyBlue  87CEFA  
LightSlateGray  778899  
LightSteelBlue  B0C4DE  
LightYellow  FFFFE0  
Lime  00FF00  
LimeGreen  32CD32  
Linen  FAF0E6  
Magenta  FF00FF  
Maroon  800000  
MediumAquaMarine  66CDAA  
MediumBlue  0000CD  
MediumOrchid  BA55D3  
MediumPurple  9370DB  
MediumSeaGreen  3CB371  
MediumSlateBlue  7B68EE  
MediumSpringGreen  00FA9A  
MediumTurquoise 48D1CC  
MediumVioletRed  C71585  
MidnightBlue  191970  
MintCream  F5FFFA  
MistyRose  FFE4E1  
Moccasin  FFE4B5  
NavajoWhite  FFDEAD  
Navy  000080  
OldLace  FDF5E6  
Olive  808000  
OliveDrab  6B8E23  
Orange  FFA500  
OrangeRed  FF4500  
Orchid  DA70D6  
PaleGoldenRod  EEE8AA  
PaleGreen  98FB98  
PaleTurquoise  AFEEEE  
PaleVioletRed  DB7093  
PapayaWhip  FFEFD5  
PeachPuff  FFDAB9  
Peru  CD853F  
Pink  FFC0CB  
Plum  DDA0DD  
PowderBlue  B0E0E6  
Purple  800080  
Red  FF0000  
RosyBrown  BC8F8F  
RoyalBlue  4169E1  
SaddleBrown  8B4513  
Salmon  FA8072  
SandyBrown  F4A460  
SeaGreen  2E8B57  
Sealinux/linux-shell.html target=blank>Shell  FFF5EE  
Sienna  A0522D  
Silver  C0C0C0  
SkyBlue  87CEEB  
SlateBlue  6A5ACD  
SlateGray  708090  
Snow  FFFAFA  
SpringGreen  00FF7F  
SteelBlue  4682B4  
Tan Tan  D2B48C  
Teal Teal  008080  
Thistle  D8BFD8  
Tomato  FF6347  
Turquoise  40E0D0  
Violet  EE82EE  
Wheat  F5DEB3  
White  FFFFFF  
WhiteSmoke  F5F5F5  
Yellow  FFFF00  
YellowGreen  9ACD32